Bestil vikar efter dit behov!

VikarService Sjælland udlejer kompetente, engagerede og fleksible vikarer til erhvervsvirksomheder, den offentlige sektor og private i Danmark.

VikarService Sjælland tilbyder:

  • Kvalificerede vikarer på fuld- eller deltid, dog minimum 3 timer
  • Supplere bemanding ved sygdom, afvikling af ferie eller barsel
  • Supplere daglig bemanding
  • Supplere bemanding ved spidsbelastning
  • Erstatte personale i kortere eller længere perioder
  • Dække perioden fra en medarbejder skal fratræde og indtil en ny medarbejder tiltræder
  • Tilføre faglige kompetencer i store og små projekter.
  • Formidling af “Try & Hire” forløb (12 uger)
  • Formidling af fastansættelser

Bestil vikar